ลำดับ ตัวละคร แต้ม
1.
Moo"377194
2.
````131032
3.
FlatWhite`120781
4.
Vanzer119619
5.
<ราชา เสรี>92243
6.
One!-!iT70495
7.
IeOn61627
8.
N|cOBaby`51714
9.
xI-asuna-Ix51687
10.
CoViD-19`50541