ลำดับ ตัวละคร แต้ม
1.
Moo"377194
2.
Vanzer119519
3.
FlatWhite`114161
4.
<ราชา เสรี>88823
5.
````72922
6.
One!-!iT70495
7.
IeOn61627
8.
N|cOBaby`51714
9.
xI-asuna-Ix51686
10.
CoViD-19`50452