ลำดับ ตัวละคร แต้ม
1.
Moo"377194
2.
````131561
3.
FlatWhite`123075
4.
Vanzer119786
5.
<ราชา เสรี>92243
6.
One!-!iT70742
7.
IeOn61627
8.
N|cOBaby`51714
9.
CoViD-19`51704
10.
xI-asuna-Ix51687