ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
 • EXP Base Rate : x1990
 • JOB Base Rate : x1590
 • ETC Rate : x20
 • Usable Rate : x20
 • Equipment Rate : x40
 • Normal Card Rate : x70
 • Boss Card Rate : x1
 • MVP Rate : x1
ข้อมูลปาร์ตี้ Party Info
 • Share Party Max : 75
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 26 คน
คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี Command Server
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • @load
 • @noask
 • @autoloot
 • @alootid
 • @aloottype
 • @whodrops
 • @mobinfo / @mi
 • #status
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • นำตัวละครกลับจุด Save
 • ปิดคำชวนทุกอย่าง
 • เก็บไอเท็มทั้งหมด
 • เก็บไอเท็ม โดยระบุจำนวน
 • เก็บของตามรูปแบบของ Item
 • เช็ค Item ที่ระบุ(ชื่อ Item หรือ รหัส Item)
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @alootid +ชื่อ หรือ เลข Item ถ้าต้องเอาออกให้ใส่ -
 • Ex. ปั้ม=0,กดใช้=2,อื่นๆ=3,สวมใส่=4,อาวุธ=5,การ์ด=6,ไข่สัตว์=7,สวมใส่สัตว์=8
 • Drop จาก Monster อะไร (แสดงผลแค่ 5 ชื่อที่ % Drop สูงสุด)
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. #stats ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
อัตราการตีบวก +1 ถึง +10 Refine Rate
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 19%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 19%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 20% 20% 19%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 60% 40% 40% 20% 20% 9%
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 60% 40% 40% 20% 20% 9%
อัตราการตีบวก +11 ถึง +20 Refine Rate
Refine +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
อาวุธ Lv.1 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
อาวุธ Lv.2 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
อาวุธ Lv.3 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
อาวุธ Lv.4 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5%
ชุดเกราะ 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5%
รายการแบนไอเท็ม,การ์ด,สกิล Ban Server
 • Skill ไม่สามารถใช้งานได้
 • Battle Chant : GVG,PVP
 • Abracadabra : GVG,PVP
 • Mind Breaker : GVG,PVP
 • Marionette Control : GVG,PVP
 • Loki's Veil : GVG,PVP
 • Battle Theme : GVG,PVP
 • Harmonic Lick : GVG,PVP
 • Acoustic Rhythm : GVG,PVP
 • Assassin Spirit : GVG,PVP
 • Rogue Spirit : GVG,PVP
 • High Jump : GVG,PVP
 • Card ที่ถูกปรับคุณสมบัติ หรือ ห้ามใช้
 • Golden Thief Bug Card : แก้คุณสมบัติเป็น ป้องกันเวทย์ 50% และ ป้องกันมนุษย์ 30%
 • Sealed Drake Card : ไม่มีผลใน PVP และ GVG
 • Item ไม่สามารถใช้งานได้
 • ไม่มี