ดาวน์โหลดเกมส์ Download Cleint
Download For PC (ไฟล์ติดตั้งแบบเต็ม) *ห้ามติดตั้งในโฟร์เดอร์ที่มีชื่อเป็นภาษาไทย
Type File Size Description Link
Full Install 3.9 GB Google Drive ดาวน์โหลด
Full Install 3.9 GB Google Drive ดาวน์โหลด
Full Install 3.9 GB Google Drive ดาวน์โหลด
Full Install 3.9 GB Mediafire ดาวน์โหลด
Full Install (ไฟล์ zip) 4.5 GB Google Drive ดาวน์โหลด
Full Install (ไฟล์ zip) 4.5 GB Google Drive ดาวน์โหลด
Full Install (ไฟล์ zip) 4.5 GB Google Drive ดาวน์โหลด
Full Install (ไฟล์ zip) 4.5 GB Mediafire ดาวน์โหลด
คำแนะนำ : ไฟล์ติดตั้งเป็นแบบ Full Client ติดตั้งเสร็จสามารถเข้าเกมได้ทันที ห้ามทับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อื่น พบปัญหาในการดาวน์โหลด-ติดตั้ง กรุณาติดต่อ Line ID : @828cjxgv
คำแนะนำ : แนะนำให้ดาวน์โหลดแบบ .exe เพราะ เป็นไฟล์ Installer ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง และ ถ้าดาวน์โหลดเสร็จ และ ติดตั้งผ่านแสดงว่าตัวเกมส์มีความสมบูรณ์
หากดาวน์หลดไม่สมบูรณ์จะติดตั้งเกมส์ไม่ได้ ซึ่งทำให้ผู้เล่นทราบทันทีว่าดาวน์หลดไม่สมบูรณ์ และ ต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งใหม่
รายละเอียด - วิธีการแก้ปัญหาที่พบบ่อย
รายละเอียดปัญหา วิธีแก้ปัญหา
หากเข้าเกมแล้วมีปัญหา
ขึ้นข้อความแจ้งว่าหาไฟล์ .dll ไม่เจอ เช่น ไฟล์ msvcp100.dll
ให้ผู้เล่นติดตั้ง microsoft visual c++ 2010 (x64) สามารถ Download ได้ที่ Link นี้ ดาวน์โหลด
หากเข้าเกมแล้วมีปัญหา
ขึ้นข้อความแจ้งว่าหาไฟล์ .dll ไม่เจอ เช่น ไฟล์ msvcp100.dll
ให้ผู้เล่นติดตั้ง microsoft visual c++ 2010 (x86) สามารถ Download ได้ที่ Link นี้ ดาวน์โหลด
ไม่สามารถเข้าตัวติดตั้งเกมแบบ(ไฟล์ Installer .EXE)
เข้าแล้วขึ้นข้อความว่า Windows protected your PC
ให้คลิก More info กดแล้วจะมีข้อความขึ้นมาให้เลือกอีกครั้ง
ให้ผู้เล่นเลือก Run Anyway
ทำเสร็จก็จะสามารถ
เข้าไฟล์ Installer ได้แล้วครับ
คำแนะนำ : หากมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Line ID : @828cjxgv